Hong Kong

Contact No: +852 2341 1180
Fax No: +852 2713 2597
Address: Unit B, 6th Floor, Howard Factory Building,
66 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong

Taipei

Contact No: +886 (09) 7612 2251
Address: Rm. 6, 21F., No. 260, Shengli 11th Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan
(Postal Code: 30286)

For inquiries more details, please contact: sales@techmart.com.hk